Restaurants in Halong

1.Panoma Restaurrant Halong Bay:


Capacity: 300 Customer
 Elegant
Capacity: 150 Customer
 Pool Side
Capacity: 150 Customer
Address: Customer sạn Sai Gòn Hạ Long -Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 845845


2.Hoa Đào Restaurant Halong Bay:


Capacity: 250 Customer
Gió Biển Restaurant
Capacity: 100 Customer
Address: Customer sạn Vườn Đào - Đường Hạ Long
Phone: 033 847490
   

3. Bach Dang Restaurant - Bacch Đang Hotel


Capacity: 370 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846330

4.Restaurant - Post Office  HotelCapacity: 400 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 844890
   

5. Restaurant - Trade Union Hotel:


Capacity: 350 Customer
Address: Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846442

Le cafe Restaurant
:
Capacity: 110 Customer

Dragon Place Restaurant
Capacity: 90 Customer

Ball room Restaurant
Capacity: 200 Customer

Golden room Restaurant
Capacity: 60 Customer

6. Bay View Restaurant Halong Bay :


Capacity: 20 Customer
Address:  số 88 Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846888
   

7. Thanh niên Restaurant Halong Bay :


Capacity: 150 Customer

8. Vườn Thanh niên


Capacity: 150 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846464

9.Restaurant - Thái Hà Hotel


Capacity: 70 Customer
Address:  số 58  Phố Anh Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846851

10.Restaurant  - Hoàng Hà  Hotel


Capacity: 100 Customer
Address:  Đường Hậu Cần -   Bãi Cháy
Phone: 033 845244


11. Hạ Long 1  Restaurant


Capacity: 400 Customer, Phone: 033 846014
 Hạ Long 2
Capacity: 150 Customer, Phone: 033 846445
   

12. Restaurant - Tiên Long Hotel


Capacity: 300 Customer
Address:  Phố Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846372

13.Restaurant  - Công đoàn Địa Chất Hotel


Capacity: 300 Customer
Address:  Đường Hậu Cần -   Bãi Cháy
Phone: 033 847645
   

14. Restaurant  Việt Nam - Cty TNHH LD Qtế Hoàng Gia

Capacity: 400 Customer
Address:  Đường Hạ Long-   Bãi Cháy
Phone: 033 846658

15.Cafe Hạ Long - Cty TNHH Mũi Ngọc


Capacity: 78 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 847780
   

16. Triều Châu Restaurant - Cty CP DL & cung ứng Hàng Hải


Capacity: 200 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 848295

17. Restaurant -  Vạn Lý  Hotel


Capacity: 80 Customer
Address:  T11, K2a Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 848168

   
18. Restaurant - Biển Đông Hotel


Capacity: 70 Customer
Address:  T12, K4b Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846677


19. Restaurant - Hoàng Lan Hotel


Capacity: 150 Customer
Address:  Số15, 17 Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 847878


20.Hoa Biển Restaurant

Capacity: 300 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846776


21.Hoà Nguyên Restaurant


Capacity: 150 Customer
Address:  T8, K9 Cái Dăm -  Bãi Cháy
Phone: 033 845094

22.Restaurant - Moonlight Hotel


Capacity: 300 Customer
Address: Khu Đông Hùng Thắng-  Bãi Cháy
Phone: 033 848848

23.Restaurant  -  Sao Mai Hotels

Capacity: 300 Customer
Address:  T 1, K2a Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846246


24.Thu Hường Restaurant


Capacity: 1000 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 845142

25. Vân Hải 1 Restaurant

 

Capacity: 300 Customer
 Vân Hải 2 Restaurant
Capacity: 500 Customer
Address:  Cty CP du lịch Vân Hải - Đường Hạ Long
Phone: 033 846403

26.Phương Oanh Restaurant


Capacity: 240 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846145

27. Phong Quí Restaurant

Capacity: 120 Customer
Address:  Đường Vườn Đào (đối diện K/s HL3) -  Bãi Cháy
Phone: 033 844612


28.Việt Cường Restaurant


Capacity: 40 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 848152

29. Thuý Hiền Restaurant


Capacity: 20 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 846185


30. Vĩnh Thắng Restaurant


Capacity: 60 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 845044

31. Hải Ninh Restaurant


Capacity: 50 Customer
Address:  Ki ốt Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 845503
   

32. Hồng Lĩnh Restaurant


Capacity: 20 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 847647

33. Văn Sóng Restaurant


Capacity: 20 Customer
Address: Ki ốt Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 845094


34. Ánh Tuyết Restaurant


Capacity: 40 Customer
Address: số 2 Vườn Đào -  Bãi Cháy
Phone: 033 847598


35. Văn Trường Restaurant


Capacity: 30 Customer
Address: Tổ 10, K4 -   Bãi Cháy
Phone: 033 847810

36. Biển Mơ Restaurant


Capacity: 350 khách/lượt
Address Vụng Oản - Vịnh Hạ Long
Office: 35 Bến Tàu,  Bạch Đằng, TP Hạ Long
Phone: 033.828951- DĐ: 0903 409154
Email: Bienmo@hn.vnn.vn

Get a Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

+84988660505

amazinghalongbay@gmail.com

Recent Articles

Halong
Halong Kim Hang Restaurant
Halong
Halong Co Ngu Restaurant
Halong
Halong Cua Vang Restaurant
Seafood
Seafood restaurants in Halong